bios_podloga5.jpg

U srijedu, 13. 11. 2013., bit će klanjanje u 20 sati za sve članove župnog pokreta mladih BIOS, kao i za ostale mlade. Dobrodošli!

U srijedu, 13. 11. 2013., bit će klanjanje u 20 sati za sve članove župnog pokreta mladih BIOS, kao i za ostale mlade. Dobrodošli!