bios_podloga5.jpg

U srijedu, 11. 9. 2013., bit će klanjanje u 20 sati za sve članove župnog pokreta mladih BIOS, kao i za ostale mlade. Dobrodošli!

 

U srijedu, 11. 9. 2013., bit će klanjanje u 20 sati za sve članove župnog pokreta mladih BIOS, kao i za ostale mlade. Dobrodošli!