bios_podloga5.jpgU srijedu, 9. 11. 2011. je druga srijeda u mjesecu. U 20 sati bit će redovito klanjanje za mlade članove župnog pokreta BIOS…

bios_podloga5.jpgU srijedu, 9. 11. 2011. je druga srijeda u mjesecu. U 20 sati bit će redovito klanjanje za mlade članove župnog pokreta BIOS. Pozivamo naše mlade da traže snagu pred Presvetim za svoj svagdanji život.