bios_podloga5.jpgU srijedu, 27. 10. 2010. je četvrta srijeda u mjesecu. U 20 sati bit će redovito klanjanje za mlade članove župnog pokreta BIOS. Pozivamo naše mlade da traže snagu pred Presvetim za svoj svagdanji život.

bios_podloga5.jpgU srijedu, 27. 10. 2010. je četvrta srijeda u mjesecu. U 20 sati bit će redovito klanjanje za mlade članove župnog pokreta BIOS. Pozivamo naše mlade da traže snagu pred Presvetim za svoj svagdanji život.