klanjanje.jpgU četvrtak, 21. 10. 2010. u 17,30 sati bit će klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Molimo na poseban način za sve naše dobročinitelje.

klanjanje.jpgU četvrtak, 21. 10. 2010. u 17,30 sati bit će klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Molimo na poseban način za sve naše dobročinitelje.