U srijedu, 14. 2. 2018., preminula je Kata Avramović. Kata se rodila u Prozoru, 5. 2. 1948. Pokopana je na groblju Musala-Konjic, 21. 2. 2018.