kalendar.jpgU našem župnom uredu možete nabaviti jednolisne, džepne ili zidne kalendare za sljedeću godinu. Na vrijeme se opskrbite. Hvala.

U našem župnom uredu možete nabaviti jednolisne, džepne ili zidne kalendare za sljedeću godinu. Na vrijeme se opskrbite. Hvala.