U ponedjeljak, 11. 8. 2020., preminula je Jadranka Zovko. Jadranka se rodila u Mostaru, 13. 9. 1951. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju u Raštanima, 13. 8. 2020.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!