sveti_ivan_mostar.jpgKrštenja: 65.

Prvopričesnika: 85.

sveti_ivan_mostar.jpgKrštenja: 65.

Prvopričesnika: 85.

Krizmanika: 128.

Vjenčanja: 21.

Sprovoda: 27.

Djece na vjeronauku: 891.