U utorak, 17. 9. 2019., preminuo je Ivan Martinović. Ivan se rodio u Mostaru, 7. 3. 1929. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Šoinovcu, 18. 9. 2019.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!