Molimo sve hodočasnike koji su se prijavili za hodočašće u Rim i San Giovanni Rotondo u ožujku ove godine, da donesu drugu ratu u župni ured. Ukoliko ima još zainteresiranih, ukazala su se nekolika mjesta, jer idemo s dva autobusa, u dvije grupe. Plan puta možete podići u župnom uredu. Hodočastimo do Asiza-sv. Franji, Cascia-sv. Riti, Rima, San Giovanni Rotonda-sv. Padru Piu, Loreto-najveće Gospino svetište u Italiji itd.