vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Mislav Stapić, sin Mile i Katice r. Rozić, naša župa i Ines Vidović, kći Nike i Branke r. Marijanović,

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Mislav Stapić, sin Mile i Katice r. Rozić, naša župa i Ines Vidović, kći Nike i Branke r. Marijanović, župa sv. Petra i Pavla-Mostar. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 7. 7. 2012.

Ivan Stojčić, sin Davora i Helene r. Buntić, župa Blagaj-Buna i Darija Prskalo, kći Joze i Nevenke r. Vukojević, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 7. 7. 2012.

Ivan Ćuk, sin Ivana i Mare r. Iličić, župa Katedrala i Ana Puljić, kći Ivana i Nade r. Kešina, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 14. 7. 2012.

Pero Dujmović, sin +Ivice i Dragice r. Šušak, župa Duha Svetoga – Zagreb i Sanja Krtalić, kći Zdenka i Zdenke r. Klarić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali u Mostaru, 14. 7. 2012.