vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti Josip Ćorić, sin Zdravka i Stanke r. Tomić, župa sv. Tome Apostola Bijeli brijeg i Žana Anić, kći Gojka i Minke r. Ilić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 30. 6. 2012.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti Josip Ćorić, sin Zdravka i Stanke r. Tomić, župa sv. Tome Apostola Bijeli brijeg i Žana Anić, kći Gojka i Minke r. Ilić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 30. 6. 2012.