vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Tomislav Brekalo, sin Ilije i Ive r. Penava, župa Kočerin i Ana Mikulić, kći Dragana i Koviljke r. Čerkez, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Ane u Ljutom Docu, 30. 6. 2012.

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Tomislav Brekalo, sin Ilije i Ive r. Penava, župa Kočerin i Ana Mikulić, kći Dragana i Koviljke r. Čerkez, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Ane u Ljutom Docu, 30. 6. 2012.

Renato Pejić, sin Željka i Koviljke r. Šakić, naša župa i Monika Pinjuh, kći Tihomira i Ozane r. Lovrić, župa Čerin. Vjenčanje je predviđeno u župoj crkvi u Čerinu, 30. 6. 2012.