vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Nino Šunje, sin Envera i Ljiljanke r. Bevanda, župa sv. Petra i Pavla-Mostar i Maja Bevanda,…

vjencani_prsten06011.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

Nino Šunje, sin Envera i Ljiljanke r. Bevanda, župa sv. Petra i Pavla-Mostar i Maja Bevanda, kći Slavka i Verice r. Stojkić, naša župa. Vjenčanje predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 6. 11. 2010.

Zdravko Soldo, sin Joze i Jagode r. Bradvica, župa Čitluk i Ivana Prce, kći Ivana i Anice r. Jovanović, naša župa. Vjenčanje predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 6. 11. 2010.

Joško Pranjić, sin Cvjetka i Antonije r. Mikulić, naša župa i Ivana Bukvić, kći Ivice i Mirjane r. Rudinica, župa Ravno. Vjenčanje predviđeno u Ravnom, 20. 11. 2010.