vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti Ivica Leutar, zak. sin +Joze i Nevenke r. Marković iz župe Marije Majke Crkve – Katedrala i Marieta Maslać, zak. kći + Marka i Biljane r. Biokšić iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 4. 7. 2009.

vjenani_prsten.jpgCrkveni brak žele sklopiti:

– Ivica Leutar, zak. sin +Joze i Nevenke r. Marković iz župe Marije Majke Crkve – Katedrala i Marieta Maslać, zak. kći + Marka i Biljane r. Biokšić iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 4. 7. 2009.

Mladen Vujević, zak. sin Stjepana i Mande r. Koštro iz naše župe i Nela Ravlić, zak. kći Nikole i Marije r. Marić iz župe sv. Mateja Rudnik – Orlac. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 20. 6. 2009.