vjenani_prsten.jpg

Crkveni brak žele sklopiti Gojko Pinjuh, sin +Bože i +Slave r. Ljubić, župa sv. Mateja i Ana Knezović, kći Željka i Vesne r. Bošnjak, naša župa…

Crkveni brak žele sklopiti Gojko Pinjuh, sin +Bože i +Slave r. Ljubić, župa sv. Mateja i Ana Knezović, kći Željka i Vesne r. Bošnjak, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Mateja u Mostaru, 20. 4. 2014.