ministrant.jpgU subotu, 16. 6. 2012. dva ministranta i dva animatora ove župe sudjelovali su na duhovnoj obnovi za ministrante u Potocima.

ministrant.jpgU subotu, 16. 6. 2012. dva ministranta i dva animatora ove župe sudjelovali su na duhovnoj obnovi za ministrante u Potocima.