Danas slavimo Pedesetnicu, dan na koji je nad apostole sišao Duh Sveti u liku ognjenih jezika. Ovaj dan se slavi kao rođendan Crkve, jer od ovoga trenutka apostoli počinju poslanje propovijedanja i svjedočenja na koje ih je poslao Isus Krist. Molimo Duha Svetoga da i u nama probudi svijest i žar u vlastitom vjerničkom životu i svjedočenju.