duga_obojeni_logo_2.jpgLjetni dani Duge održat će se u našoj župi od 2. do 14. srpnja 2012. Vjeroučenicima od 4. do 7. razreda predviđen je prvi tjedan, od 2. do 7. srpnja, a za vjeroučenike od 1. do 3. razreda predviđen je drugi tjedan, od 9. do  14. srpnja.

Da bi se moglo sudjelovati u “DUGI” djeca moraju ispuniti Upisnicu koju treba potpisati jedan od roditelja. Prilikom predaje  Upisnice sva djeca trebaju uplatiti doprinos od 10 KM, kao svoje učešće u sveukupnim troškovima “DUGE”. Upisnice će se moći davati i primati  od 10. do 30. lipnja, samo poslije večernje sv. Mise. Upisnice se nedjeljom neće ni davati ni primati. Molimo sve vjeroučenike da se drže navedenog reda.

Za primanje djece iz drugih župa, mogu odobriti jedino župni svećenici.

duga_obojeni_logo_2.jpgLjetni dani Duge održat će se u našoj župi od 2. – 14. srpnja 2012. Vjeroučenicima od 4. do 7. razreda predviđen je prvi tjedan, od 2. do 7. srpnja, a za vjeroučenike od 1. do 3. razreda predviđen je drugi tjedn, od 9. do 14. srpnja. Da bi se moglo sudjelovati u “DUGI” djeca moraju ispuniti Upisnicu koju treba potpisati jedan od roditelja. Prilikom predaje Upisnice sva djeca trebaju uplatiti doprinos od 10 KM, kao svoje učešće u sveukupnim troškovima “DUGE”. Upisnice će se moći davati i primati od 10. do 30. lipnja, samo poslije večernje sv. Mise. Upisnice se nedjeljom neće ni davati ni primati. Molimo sve vjeroučenike da se drže navedenog reda.

Za primanje djece iz drugih župa, mogu odobriti jedino župni svećenici.