duga_obojeni_logo_2.jpgLjetni dani Duge održat će se u našoj župi od 2. do 14. srpnja 2012. Vjeroučenicima od 4. do 7. razreda predviđen je prvi tjedan, tj. od 2. do 7. srpnja, a za vjeroučenike od 1. do 3. razreda predviđen je drugi tjedan, tj. od 9. do  14. srpnja.

 

duga_obojeni_logo_2.jpgLjetni dani Duge održat će se u našoj župi od 2. do 14. srpnja 2012. Vjeroučenicima od 4. do 7. razreda predviđen je prvi tjedan, tj. od 2. do 7. srpnja, a za vjeroučenike od 1. do 3. razreda predviđen je drugi tjedan, tj. od 9. do  14. srpnja.

Da bi se moglo sudjelovati u “DUGI” djeca moraju ispuniti Upisnicu koju treba potpisati jedan od roditelja. Prilikom predaje  Upisnice sva djeca trebaju uplatiti doprinos od 10 KM, kao svoje učešće u sveukupnim troškovima “DUGE”. Upisnice će se moći davati i primati  do 30. lipnja, samo poslije večernje sv. Mise.