U ponedjeljak, 13. 8. 2018., preminuo je Drago Čerkez. Drago se rodio u Čerigaju, 15. 6. 1941. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Pod Jelom-Čerigaj, 14. 8. 2018.