U nedjelju, 21. 7. 2019., preminuo je Dragan Kožul. Dragan se rodio u Mostaru, 28. 9. 1950. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Vrapčićima, 23. 7. 2019.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!