niko_luburic.jpgDon Niko Luburić rođen je u Studencima (Ljubuški) 21. studenoga 1951.

niko_luburic.jpgDon Niko Luburić rođen je u Studencima (Ljubuški) 21. studenoga 1951. Osnovnu školu završava u Studencima i Ljubuškom (1966.), klasičnu gimnaziju u Splitu (1970.), a teologiju u Sarajevu (1977.). (Od 1972. do 1973. služi obvezni vojni rok). Zaređen je za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije 29. lipnja 1977. Bio je župni vikar i zborovođa u Dračevu (1977.-1979.), Kruševu (1979.-1981.) i mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve (1981.-1990.), gdje zajedno sa s. Gracijom Akmadžić, orguljašicom, osniva i vodi Katedralni mješoviti zbor Marija, Katedralni dječji zbor Slavuj i Katedralni tamburaški zbor. Sa spomenutim zborovima održao je više koncerata u Mostaru i drugdje. Kao regens chori mostarske katedrale bio je član Biskupske komisije za promicanje liturgijskoga pjevanja u mostarsko-duvanjskoj i trebinjsko-mrkanskoj biskupiji.

Završio je (s ocjenom izvrstan) četverogodišnji studij crkvene glazbe na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine i postigao naslov diplomirani crkveni glazbenik-Artifex musicae sacrae.

Od 1993. godine radi kao profesor crkvene glazbe na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (od ak. god. 2009./2010. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu), gdje osniva i vodi bogoslovske pjevačke zborove: Veliki bogoslovski zbor, Bogoslovski zbor Madrigalisti, Bogoslovski tamburaški zbor te Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije (koji se početkom ak. god. 2009./2010. naziva Mješoviti zbor studenata laika Sv. Luka Katoličkog bogoslovnog fakulteta). Sa spomenutim zborovima održao je više koncerata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Uz 10. obljetnicu Bogoslovskoga zbora Madrigalisti snimio je glazbeni CD (2003.) sa sedamnaest višeglasnih crkvenih skladbi a cappella. Don Niki želimo puno Božjeg blagoslova i uspjeha u pastoralnom radu i na ovoj župi.