U četvrtak, 4. 2. 2021., preminula je Dobrila Vukić. Dobrila se rodila u Beogradu, 1. 1. 1936. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 5. 2. 2021.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!