zvanje.jpgGospodin Isus, “Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika” (1 Tim 4, 10), evangelizirajući Izrael, izabrao je skupinu učenika …

Gospodin Isus, “Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika” (1 Tim 4, 10), evangelizirajući Izrael, izabrao je skupinu učenika nazvanih Apostolima da nastave njegovo djelo u izabranu narodu i u svemu čovječanstvu. Da to djelo dođe do kraja svijeta i vijeka, Apostoli se brinu za svoje nasljednike biskupe, a ovi za svoje prve suradnike svećenike. U takvoj Crkvi uvijek ima mjesta karizmama Duha Svetoga koje služe i osobnom i skupnom dobru crkvene zajednice. Da bi te crkvene službe i karizme imale uspjeha na njivi Gospodnjoj, potrebni su žeteoci i žetelice, koje sam Bog ne samo svojom voljom zove nego ih, i po našoj molitvi i žrtvi, odabire: da bude i mnogo zvanih, i što više odabranih.

U tu svrhu, potaknuti pastoralnim smjernicama Kongregacije za katolički odgoj biskupijama i redovničkim zajednicama s obzirom na promicanje duhovnih zvanja, od 25. ožujka 2012., u ovoj Godini vjere, osnivamo Djelo za duhovna zvanja pozivajući vjernike da se, kao molitelji i klanjatelji u Duhu i Istini, prijave župniku, učlane i tako pridonose toj Isusovoj žetvi.

Članovi Djela za duhovna zvanja, svjesni da ovim ne uzimaju nikakve obveze zavjeta u savjesti, nego živeći u svojoj kršćanskoj svakodnevnici nastoje oko promicanja duhovnih zvanja primjenjujući barem jedno od ovih djela, a najbolje čine ako ih mogu sve primijeniti:

– svakodnevno mole Papinu molitvu za zvanja i barem deseticu svete krunice, po mogućnosti za vrijeme večernje molitve;

– sudjeluju u klanjanju euharistijskom Isusu prema prigodama u župi ili zajednici;

– petkom namjenjuju nemrs i druge pokore;

– svakodnevno prikazuju Bogu svoja trpljenja i druge poteškoće;

– pomažu materijalno, prema svojim mogućnostima, sjemenište i bogosloviju.

U kapelici Duha Svetoga na Biskupskom ordinarijatu svakoga prvog ponedjeljka u mjesecu slavi se sv. Misa Duhu Svetome za sve članove Djela za duhovna zvanja.

Svećenici, redovnici i redovnice formalno se ne učlanjuju u ovo Djelo zvanja jer se po sebi pretpostavlja da oni svojom molitvom i žrtvom svakodnevno rade na promicanju duhovnih zvanja. A tu će brigu osobito pokazati predvodeći takvo djelo u svojoj župnoj ili redovničkoj zajednici.

U prilogu Obrazloženje „Djela za duhovna zvanja“, Pristupnica i Molitva Benedikta XVI. za duhovna zvanja (koje možete podići u dnu crkve na predviđenom mjestu za razne tiskovine).

Sve vas srdačno pozdravljam i zazivam na sve vas blagoslov Presvetog Trojstva.

Ratko Perić, biskup