U ponedjeljak, 21. 1. 2019., preminula je Divna Falak. Divna se rodila u Novim Selima-Metković, 29. 6. 1931. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju u Jablanicu, 23. 1. 2019.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!