cvjetnica.jpg

U iduću nedjelju je Cvjetnica-Nedjelja muke Gospodnje. Ove godine, svi koji žele moći će u našoj župi uzeti maslinove…

U iduću nedjelju je Cvjetnica-Nedjelja muke Gospodnje. Ove godine, svi koji žele moći će u našoj župi uzeti maslinove grančice od naših animatora, koji će se nalaziti na ulazu u crkveno dvorište s jedne i s druge strane – uz dobrovoljni prilog koji ide ove godine za misiju Kisongo gdje je naš don Bernard Marijanović. Hvala na svakom daru!