Skip to main content

ANĐELIĆ – JURIĆ

ANĐELIĆ – JURIĆ

Crkveni brak sklopili su Mario Anđelić, sin Drage i Danice r. Rozić i Mirjana Jurić, kći +Vjekoslava Viktora i Danice r. Komadina. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 31. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

ĆORIĆ – KOŽUL

ĆORIĆ – KOŽUL

Crkveni brak sklopili su Mario Ćorić, sin Tonće i Dane r. Čarapina i Dajana Kožul, kći Mirka i Vesne r. Marijanović. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 25. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

MARIĆ – BEKAVAC

MARIĆ – BEKAVAC

Crkveni brak sklopili su Mario Marić, sin Marinka i Branke r. Krtalić i Sanda Bekavac, kći Milenka i Slavice r. Petrović. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 17. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

ROGULJA – DRAGOJE

ROGULJA – DRAGOJE

Crkveni brak sklopili su Marko Rogulja, sin +Milana i Jagode r. Budimir i Manuela Dragoje, kći Dragana i Marije r. Krtalić. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 2. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

ĆUBELA – PRANJIĆ

ĆUBELA – PRANJIĆ

Crkveni brak sklopili su Ivan Ćubela, sin Kreše i Kate r. Lasić i Daria Pranjić, kći Marka i Katice r. Rudeš. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 2. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

25.10. 2014.

25.10. 2014.

Crkveni brak sklopili su Matej Šitum, sin Ante i Mare r. Lucević, župa Domaslovec i Katica Šimunović, kći Drage i Anice r. Šarić, naša župa. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 25. 10. 2014. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

24.10. 2014.

24.10. 2014.

Crkveni brak sklopili su Ivan Merdžo, sin Josipa i Tihomire r. Dugandžić, župa sv. Petra i Pavla i Marina Opančar, kći Dragana i Jelke r. Pehar, naša župa. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 24. 10. 2014. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

17. 10. 2014

17. 10. 2014

Crkveni brak sklopili su Bojan Krezić, sin Blaža i Slavice r. Kovačević, župa sv. Marka-Cim i Maja Mandarić, kći Častimira i Snježane r. Milić, naša župa. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 17. 10. 2014. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!