Skip to main content

13. do 25. kolovoza

13. do 25. kolovoza

RASPORED SVETIH MISA   Ponedjeljak, 13. kolovoza 7 – Ankica Raič za +rod. TOMU i MARU, braću ANTU i JOSIPA, sestru DRAGICU Radić te MIRU i BOSU Brekalo 7 – Ob. za +MIJU Stipanovića 20 – Supruga Nevenka i dj. za +MARIJANA Mendeša, svekra, svekrvu te ost. ++ iz ob. 20 – Marica Zelenika za […]

Read More

30. srpnja – 11. kolovoza

30. srpnja – 11. kolovoza

Ponedjeljak, 30. srpnja 7 – Obitelj za +VESELKA Lasića i ost. ++ iz ob. Lasić i Kraljević 20 – Supruga Ruža i dj. za +ANDRIJU Miličevića 20 – Tonka Kraljević za +rod. MIRKA i JANJU Palinić te ost. ++ iz ob.   Utorak, 31. srpnja 7 – Olga Miloš za +ZDRAVKA 20 – Dragan Martinović […]

Read More

18. – 24. lipnja 2018.

18. – 24. lipnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA     Ponedjeljak, 18. lipnja  7 –  Stjepan i Manda Vujević za +rod. IVU i  RUŽU, MATU i MILKU 7 –  Mira Vidačak za +ALFREDA i  BOSILJKU Pajer te ost. ++ iz ob. 18 –  Djeca za +ANTU Ljolju (1. g.) 18 –  Ob. za +VLATKA Ivankovića     Utorak, 19. lipnja  […]

Read More

21. – 27. svibnja 2018.

21. – 27. svibnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA Ponedjeljak, 21. svibnja 7 –  Blaga Božić za sve svoje ++ 7 –  Anita Jurić za sve svoje ++ 18 –  Ob. Kolobarić za +VJEKOSLAVA,  MILKU i KATU Mandić     Utorak, 22. svibnja  7 –  Ob. Kvesić za +BLAGU i ANĐU  Kvesić 7 –  Supruga i dj. za +ŽELJKA Lončara 18 […]

Read More

14. – 20. svibnja 2018.

14. – 20. svibnja 2018.

  RASPORED  SVETIH  MISA     Ponedjeljak, 14. svibnja 7 –  Josip Puce za +ANTU i CVITU  Bevanda i njihove roditelje 7 –  Danica Zelenika za +rod. MARIJANA  i VIDU 18 –  Rod. Veso i Jasenka te brat Dalibor s  ob. za +RENATA Zelića (25. g.) 18 –  Marica Glavina i dj. za +supruga  BLAŽA […]

Read More

16. – 22. travnja 2018.

16. – 22. travnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA     Ponedjeljak, 16. travnja 7 –  Sestre za +brata MIROSLAVA Zadru 7 –  Perica Mandić za +oca DRAGU (g.) 18 –  Milka Azinović za +supruga JOZU,  sina ILIJU, kći LJILJU te ost. ++ iz ob.     Utorak, 17. travnja  7 –  Ob. Bezer za +SMILJANKU Dolić i  ost. ++ iz […]

Read More

9. – 15. travnja 2018.

9. – 15. travnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA   Ponedjeljak, 9. travnja – BLAGOVIJEST 7 –  Supruga Marija za +ANTU i sve ++ iz  ob. Krešić i Ravlić 7 –  Zora Buconjić i dj. za +TOMISLAVA 8 – Na nakanu župe 18 –  Ob. za +DRAGUTINA Kokića (1. g.) 18 –  Kćeri Mira i Vera za +rod. ANU i FILIPA,  […]

Read More

2. – 10. travnja 2018.

2. – 10. travnja 2018.

RASPORED  SVETIH  MISA     Ponedjeljak, 2. travnja  7 –  Zlatko Kljajo i ob. za +majku ANKU i  brata MLADENA 7 –  Mirjana Dragoje za +rod. IVU i  STANKA, braću IVICU i ZORANA  Marijanovića, svakove MARKA  Ćurčića i MLADENA Šimovića, te  svekra SLAVKA 8 – Na nakanu župe 11 –   Na nakanu župe – za […]

Read More