U ponedjeljak, 14. 12. 2020., preminuo je Branko Marić. Branko se rodio u Vrdima, 25. 11. 1931. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Vrdima, 16. 12. 2020.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!