Ovdje donosimo raspored blagoslova polja i svetih Misa po grobljima: 

 – Smrčenjaci, 6. 5., u 11 sati;

 – Raštani, 12. 5., u 16 sati;

 – Šoinovac, 13. 5., u 11 sati;

 – Gorica – Cim, 13. 5., u 11 sati;

 – Orlac, 13. 5., u 16 sati;

 – Kolenje – Ilići, 20. 5., u 11 sati;

 – Sutina, 27. 5., u 11 sati.