Skip to main content

2. 8. 2020.

2. 8. 2020.

Crkveni brak žele sklopiti: Franjo Rozić, sin +Martina i Jele r. Miletić, župa Kruševo i Dragana Janjić, kći Dragana i Ankice r. Božić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 6. 8. 2020. Marcel Lukenda, sin Miška i Jelke r. Mijačević, župa Čeljevo i Lidija Pivar, kći Zdenka i Žakline r. Damjanović, naša župa. […]

MLADA MISA FRA ZLATKA ĆORIĆA

MLADA MISA FRA ZLATKA ĆORIĆA

Fra Zlatko Ćorić, župljanin ove župe, proslavit će svoju Mladu misu u nedjelju, 2. 8. 2020., u 11 sati u crkvi sv. Petra i Pavla. Mlada misa prva je sveta misa koju novozaređeni svećenik javno slavi, obično u svom rodnom mjestu ili župi ili samostanu kojem pripada. To je ujedno i vanjska proslava za cijelu […]

KRŠTENJE 25. SRPNJA

KRŠTENJE 25. SRPNJA

U subotu, 25. 7. 2020., krstila se Iva Jeličić, kći Denisa i Marine r. Antunović. Iva se rodila u Mostaru, 13. 5. 2020. Kuma joj je bila Kristina Duvnjak, a krstitelj don Damir Pažin, župni vikar.Roditeljima čestitamo!

KRŠTENJE 19. SRPNJA

KRŠTENJE 19. SRPNJA

U nedjelju, 19. 7. 2020., krstio se Stipe Buhač, sin Tonija i Valentine r. Miloš. Stipe se rodio u Kasselu, 16. 1. 2020. Kum mu je bio Željko Bilušić, a krstitelj don Damir Pažin, župni vikar. Roditeljima čestitamo!

KRŠTENJE 18. SRPNJA

KRŠTENJE 18. SRPNJA

U subotu, 18. 7. 2020., krstili su se: Ana Markić, kći Marija i Dragane r. Milićević. Ana se rodila u Mostaru, 19. 5. 2020. Kuma joj je bila Ivana Milićević, a krstitelj don Damir Pažin, župni vikar. Ivan Ćorić, sin Antonija i Ane r. Kožul. Ivan se rodio u Mostaru, 2. 6. 2020. Kum mu […]

+JELA RASPUDIĆ

+JELA RASPUDIĆ

U petak, 24. 7. 2020., preminula je Jela Raspudić. Jela se rodila u Dobrom Selu, 29. 9. 1929. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Dobro Selo, 25. 7. 2020.Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

+MARIO ŠUNJIĆ

+MARIO ŠUNJIĆ

U srijedu, 15. 7. 2020., preminuo je Mario Šunjić. Mario se rodio u Mostaru, 21. 1. 1978. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na Raškoj Gori, 17. 7. 2020. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!