RASPORED  SVETIH  MISA
 
 
Ponedjeljak, 9. listopada
7 –  Djeca za +VILKU Vašičeka
7 –  Anđa Šaravanja za +rod. SLAVKA i  MARU, brata ZDENKA Kordića i  ost. ++
18 –  Supruga Anđa i dj. za +ALFREDA- BRACU Bebeka i ost. ++ iz ob. Bebek  i Jurković
 
 
Utorak,  10. listopada
7 –  Srećko Raič za +rod. IVANA i JELKU  Raič
7 –  Branka Boras za sve ++ iz ob.  Knezović i Boras
18 –  Ružica Marić za sve ++ iz ob. Marić i  Barišić
 
 
Srijeda, 11. listopada
7 –  Pero i Zdravka Martinović za ++ iz  ob. Martinović i Bošnjak
7 –  Ljubomir Zelenika za +rod. FRANJU  i STOJU te ost. ++ iz ob.
18 –  Djeca za +NIKU i MARU Prce te ost.  ++
 
 
Četvrtak, 12. listopada
7 –  Supruga Marica Bošnjak za  +MIROSLAVA
7 –  Zoran Knezović za +rod. IVANA i  MIRU te ost. ++ iz ob. Knezović
18 –  Slavica Jurkić za +rod., te sve ++ iz  ob. Ćorić i Ivičević
 
 
Petak, 13. listopada
7 –  Ob. Mirko za sve svoje ++
7 –  Tonka Golemac i ob. za +brata  JOSIPA Jovića, rod. MARKA i  MARICU
18 –  Suprug Ivan Mikulić i dj. za +JELU  (g.)
 
 
Subota, 14. listopada
7 –  Dragan Tomić za +brata STANKA (1.  g.), majku LUCIJU i sve ++ iz ob. 
7 –  Milena Krtalić za +rod. i sestru
18 –  Vera Stojčić i ob. za +IVANA, PERU,  KATU i RUŽU Stojčić
18.30 –  Vjenčanje: Krtalić – Muradić
 
 
Nedjelja, 15. listopada
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati