RASPORED  SVETIH  MISA

 
 

Ponedjeljak, 7. studenoga

7 – Srebrenka i Nikola Tomić za sve svoje ++

7 – Roditelji i braća za +STJEPANA Andrića 

18 – Supruga Branka i dj. Bojan i Monika za +STIPU Jurića (1. g. )

 

 

Utorak, 8. studenoga

7 – Kćeri Mira i Vera za +rod. FILIPA i ANU, braću IVANA i KREŠU, sestre IVU i FILU te nevjestu JANJU 

7 – Anka Dundović za +supruga GRGU te njegove i svoje roditelje

18 – Ob. Brkić za +ŽARKA Brkića te sve ++ iz ob. Brkić i Šimović 

 

 

Srijeda, 9. studenoga

7 – Ob. Perice Čovića za +TONKU i STIPU Čović te sve ++ iz ob. Čović i Marijanović 

7 – Supruga Zdenka i dj. za +MARIJANA Blaževića i ost. ++ iz ob. Blažević i Primorac

18 – Željka Bošnjak za +rod. IVANA i SLAVKU, brata SLAVKA i kćer SNJEŽANU Rezić

 

 

Četvrtak, 10. studenoga

7 – Supruga Jozefina i dj. za +FRANU Knezovića i sve ++ iz ob. Knezović i Kraljević 

7 – Ankica i Ivica Šimunović za +STANKA, ŠIMU, ZVONKU Miličevića, IKU, MILU, ANKICU, ZORANA i RUŽU Buntić, STJEPANA, ANASTAZIJU i PERU Šimunovića 

18 – Ob. Šakota za +VLADIMIRA i DINKA Šakotu te sve ++ iz ob. Tokić i Šakota

 

 

Petak, 11. studenoga

7 – Marija Bošnjak za +rod. PERU i LUCU te sestre DANICU i ANICU

7 – Ob. Željke Mikačić za +ILIJU i SOFIJU Mikačić te PAŠKU, ŠIMU, MIRKA i FRANJU Raiča 

18 – Zorka Bakula za +supruga JERKU te za +MARIJANA, NIKOLU i ANĐU 

18.30 – Vjenčanje: Alpeza – Rosić-Milinković

 

 

Subota, 12. studenoga

7 – Roditelji za +sina GORDANA Paraća

7 – Marica Banović za +kćer IVANKU i supruga ANTU 

18 – Supruga Marina i dj. za +TOMISLAVA Pujića (1. g.)

 

 

Nedjelja, 13. studenoga

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12  i 18 sati