RASPORED SVETIH MISA

 

Ponedjeljak, 5. lipnja
7 – Ob. Zlatka Kljaje za +IVANA, LUCU, MLADENA, SONJU i JAKOVA Šunjića te VLADU i ZDRAVKU Dujmović
7 – Ob. za +JAGU Lasića
18 – Roditelji Željka i Ivica i ob. za +kćerku SNJEŽANU Rezić

 

Utorak, 6. lipnja
7 – Anka Dupalo za +supruga DRAGANA, rod. TOMU i PERU (ž.), svekra MILANA i svekrvu LJUBICU
7 – Nikolina Bevanda za +baku IVU Marijanović
18 – Gabrijela Spahalić za +brata (4. g.)

 

Srijeda, 7. lipnja
7 – Supruga Neda i djeca za +MILENKA Zeleniku (12. g.)
7 – Jadranka Vidović za + KATICU i JURU, MATIJU i IVANA
18 – Ob. za +DRAGANA, NIKOLU i STOJU Nikolić

 

Četvrtak, 8. lipnja
7 – Supruga i djeca za +VLADIMIRA Jakovljevića
7 – Sin Ratko i ob. za +rod. RUDOLFA i BRANKU te ost. ++ iz ob.
18 – Draga Pikula za +rod. FILIPA i ILKU Šunjić, sestru JELU i svaka NIKOLU Skendera

 

Petak, 9. lipnja
7 – Dalibor i Zdenka Odak za +roditelje i sve ++ iz ob. Odak, Šremer, Zovko i Topić
7 – Kćeri Vesna i Zdravka za +IVANA Marijanovića
18 – Ob. Čuljak za +rod. MARU i PERU, ŠIMU i MARIJANA te ost. ++ iz ob. Pranjić i Čuljak

 

Subota, 10. lipnja
7 – Marina Ćurković za +JOSIPA i DRAGANA
7 – Ob. Jerkić za +rod. IVANA i DRAGICU, STANKA i IVU te brata BLAGU
18 – Vera Šaravanja za +oca JOZU, majku JAKU, braću IVANA, PETRA, MIRKA, MARTINA te sestru MARU

 

Nedjelja, 11. lipnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati