RASPORED  SVETIH  MISA
Ponedjeljak, 29. siječnja 
7 –  Na nakanu župe
7 –  Ob. za +JOSIPA Jukanovića i ost. ++ iz  ob.
18 –  Djeca za +rod. ĆIRILA i ROZALIJU  (1. g.) te sve ++ iz ob. Raič i Mlikota
Utorak, 30. siječnja
7 –  Mile i Ruža Kukić za +rod. OLGU i  TOMISLAVA Kukić te IVKU i MATU  Džalto
7 –  Fabijan Bošković za +rod. NIKOLU i  ZORU, tetku ZORU te sve ++ iz ob.  Bošković
18 –  Marko Mikulić i ob. za +rod. FRANJU  i IVU te sestru ŠTEFICU
Srijeda, 31. siječnja
7 –  Supruga Karmela i dj. za +FRANJU  Pujića i ost. ++ iz ob.
7 –  Supruga Milena Vladić za +MARKA i  majku ZORU Bahilj
18 –  Djeca za +rod. VLADU (1. g.) i  DRAGICU Sopta te sve ++ iz ob. Sopta
Četvrtak, 1. veljače
7 –  Marica Bošnjak za +rod. LUKU i  TEKLU Jelčić, sestre NEDU, ZDENKU,  LJILJU, ANKU te sestrića MARIJA
7 –  Mirjana Marić za +oca ZVONKU,  djeda IVANA, baku IVICU, tetke  ANICU i RUŽICU Slišković te svekrvu  DRAGICU
18 –  Na nakanu župe
Petak, 2. veljače
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 18 sati
7 –  Nelis Bećević za +baku JELU, djeda  TOMU te majku MIRU
18 –  Ružica Vukoja i ob. za +IVANA (g.), rod.  STIPU i ZORU te sve ++ iz ob.
Subota, 3. veljače
7 –  Katarina Marić za +PETRA,  BARBARU, BOŽU, LUCU i MANDU
7 –  Ana Mirčić za +rod. i supruga
18 –  Supruga Mara i dj. za +MATU Jurića i  ost. ++ iz ob. Jurić i Šimunović
18 – Djeca za +SLAVKU  Šimunović (1. g.)
Nedjelja, 4. veljače
 Svete mise: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati