Crkveni brak žele sklopiti: 
 
 – Mariano Esteban Primorac, sin Juana Dominga i +Marie Cataline r. Vranješ, župa Madaljena i Katarina Bradarić, kći +Stipe i Ruže r. Lončar, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 3. 11. 2017.
 
– Marinko Miličević, sin +Andrije i Ruže r. Stipanović, naša župa i Monika Markić, kći Ljube i Danice r. Ramljak, župa Polog. Vjenčanje je predviđeno u Pologu, 4. 11. 2017.
 
 – Tomislav Vučić, sin Željka i Ane r. Grabovac, naša župa i Matea Ivanković, kći Franje i Ankice r. Šaravanja, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 4. 11. 2017.
 
 – Damir Mišić, sin Stanka i Ljubice r. Mihalj, naša župa i Mija Puce, kći Zdenka i Ankice r. Jurovicki, župa Katedrala. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 4. 11. 2017.