Ponedjeljak, 26. listopada
7 – Sin Zoran i ob. za +rod. IVU i MIRU Knezović
7 – Mladen Perić za +majku KSENIJU, punicu MILKU i JANJU Karlušić
18 – Anka i Marica za +rod. TADIJU i STOJKU, braću PERU, PAVU i KAŽIMIRA Orlovića
Utorak, 27. listopada
7 – Ana Krtalić za +rod. IVANA i STOJU te brata NIKOLU
7 – Ob. Radić i Šimić za +VANDU Radić
18 – Djeca za +VINKA i DANU Zlopaša
Srijeda, 28. listopada
7 – Supruga i dj. za +KREŠIMIRA Kuzmana
7 – Emilija i Zdravka za +rod. ANKU i DUJU Markovinović i baku ANĐU Kožul
18 – Mate i Ruža Vlaho za +rod. IVANA, RUŽU, MARKA, JANJU i sve ++ iz ob. Vlaho i Barabarić
Četvrtak, 29. listopada
7 – Supruga Sanja i dj. za +VILKU Vašičeka
7 – Ob. Kvesić za +BLAGU i ANĐU Kvesić
18 – Ivan Mikulić za sve ++ iz ob. Nikole Mikulića i Tadije Arapovića
Petak, 30. listopada
7 – Ivan Penavić i ob. za +rod. DRAGANA i LJILJU
7 – Janja Rajić za +rod. ILKANA i IVU, brata DRAGU, supruga LJUBU i ost. ++ iz ob. Ravlić i Rajić
18 – Ilija Ljolje za +suprugu PERU
Subota, 31. listopada
7 – Supruga Lucija i kći Danijela za +MARTINA Petrovića i njegove rod. JAKOVA i JELU
7 – Djeca za +rod. MATU i RUŽU te ost. ++ iz ob.
18 – Djeca za +oca PETRA Krtalića (1. g.)
18.30 – Vjenčanje: Anđelić – Jurić
Nedjelja, 1. studenoga – SVI SVETI
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati