Crkveni brak žele sklopiti:
Mario Anđelić, sin Drage i Danice r. Rozić, župa sv. Mateja i Mirjana Jurić, kći Vjekoslava Viktora i Danice r. Komadina, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 31. 10. 2015.
Tomo Raič, sin Marka i Zdenke r. Raič, naša župa i Ivana Puljić, kći Nike i Ljilje r. Ivanković, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 31. 10. 2015.