Crkveni brak žele sklopiti Igor Glibo, sin Ivana i Karmen r. Ivanković, naša župa i Ivana Boras, kći +Berislava i Stoje r. Jozić, župa sv. Petra i Pavla. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 30. 6. 2018.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku dužan je po savjesti javiti u župni ured. Mladencima želimo obilje blagoslova!