vjencani prstenCrkveni brak sklopili su Ivan Merdžo, sin Josipa i Tihomire r. Dugandžić, župa sv. Petra i Pavla i Marina Opančar, kći Dragana i Jelke r. Pehar, naša župa. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 24. 10. 2014. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!