RASPORED  SVETIH  MISA

 

 

Ponedjeljak, 22. listopada

7 –        Mirjana Dujmović za +rod. VLADU i  ZDRAVKU, baku JANJU i djeda  MARKA

7 –  Vesna Majerski za +supruga  NENADA i ost. ++ iz ob. Majerski i  Martinović

18 –  Jure i Snježana Puce za  +sina BLAŽENKA (18. g.)

 

 

Utorak, 23. listopada

7 –        Stipo Rotim za +rod. ANTU i JELU

7 –  Stjepan i Manda Vujević za +sina  VLADIMIRA

18 –  Bojan Capuder i ob. za +majku  OLIVERU

 

 

Srijeda, 24. listopada

7 –        Ob. Kvesić za +BLAGU i ANĐU  Kvesić te ost. ++ iz ob.

7 –  Dragan i Josipa Ćorić za +roditelje

18 –  Miro i Dragica Marić za +rod.  STANKA i BOŽICU, PERU i RUŽU

18 –  Supruga Mira i ob. za +TONKU  Pranjića (1. g.)

 

 

Četvrtak, 25. listopada

7 –        Ob. Ostojić za +JELKU i  MILOVANA Ostojića te ost. ++ iz ob.  Ostojić i Delić

7 –  Ljilja i Vlado za +rod. ANKU i JOZU  Bukovac, CVIJU i JOZU Lukić te  ost. ++ iz ob.

18 –  Ob. Tutiš za +JOZU i ANĐELKU te  ost. ++ iz ob. Tutiš i Jurić

 

 

Petak, 26. listopada

7 –        Ob. Perić za +KSENIJU i JOZEFINU

7 –  Djeca i ob. za +MARU Bošnjak

18 –  Zoran Katura za +rod. STJEPANA i  DANICU te ost. ++ iz ob. 

 

 

Subota, 27. listopada

7 –        Ob. Čović za +STIPU i TONKU  Čović te ost. ++ iz ob. Čović i  Gvozden

7 –  Supruga Dana za +FRANJU  Arapovića

18 –  Obitelj za +SLOBODANKU  Ivanković (1. g.)

 

 

Nedjelja, 28. listopada

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati