RASPORED  SVETIH  MISA

 

 

Ponedjeljak, 19. veljače 

7 –  Vinka Prce za +supruga MARKA,  kćer DANIJELU te ost. ++ iz ob.  Prce i Raič

7 –  Stanko i dj. za +VIŠNJU Zelenika te ost.  ++ iz ob. Zelenika

18 –  Sin Dario i kći Slađana za +VINKU  Ćorić (1. g.)

 

 

Utorak, 20. veljače

7 –  Sanja Jedvaj za +djeda JAKOVA, ujku  FRANU Prskala te ost. ++ iz ob.

7 –  Miro Pehar za +rod. ILIJU i  KATARINU, punca GRGU te punicu  VILKU

18 –  Tadija Bukovac za +rod. IVU i  VIDAKA, sestre MILKU, ŠTEFU i  STANU te brata MATU

 

 

Srijeda, 21. veljače

7 –  Nikola Puljić za +suprugu KATICU,  rod. MARKA i IVU, braću IVANA i  MATU, tetku BOŽENU te ost. ++ iz  ob. 

7 –  Nikola Pervan i dj. za +suprugu STOJU  te roditelje, braću i sestre

18 –  Supruga i sin za +KREŠIMIRA Šilića,  njegove roditelje i braću

 

 

Četvrtak, 22. veljače

7 –  Sin Slaven za +rod. IVANKU i MILU  Musa

7 –  Ruža Perić za +roditelje, supruga te ost.  ++ iz ob.

18 –  Supruga i dj. za +BORISLAVA Andrića  te ost. ++ iz ob.

 

 

Petak, 23. veljače

7 –  Vesna Krtalić i dj. za +supruga  ZDRAVKA

7 –  Franjo Novaković i ob. za +rod.  ŠIMUNA i DELFU

18 –  Vinko Soldo i ob. za +rod. STANKA i  ZORKU, brata IVANA te ost. ++ iz ob.  Soldo i Sesar

 

 

Subota, 24. veljače

7 –  Ob. Mile Stapića za sve svoje ++ iz ob.  Stapić

7 –  Djeca Vesna i Dragan za +rod. NADU i  RADU Pinjuh

18 –  Anđa Bilić za +rod. MATU i CECILIJU,  sestru LUCU te svakove JURU i MILU

 

 

Nedjelja, 25. veljače

 Svete mise: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati