Crkveni brak žele sklopiti:
Matej Živko, sin Ranka Krešimira i Ljubice r. Franjić, Zagreb i Inga Šimić, kći Stojka i Anke r. Krešić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 23. 10. 2015.
Bruno Marijanović, sin Mirka i Mirjane r. Mucić, župa sv. Petra i Pavla i Danijela Bevanda, kći Tihomira i Julijane r. Begić, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 23. 10. 2015.
David Mišić, sin Stanka i Ljubice r. Mihalj, naša župa i Dijana Vladić, kći Milana i Stanke r. Đinkić, župa sv. Marka – Cim. Vjenčanje je predviđeno u župi Cim, 24. 10. 2015.
Mario Ćorić, sin Tonće i Dane r. Čarapina, župa sv. Mateja Rudnik-Orlac i Dajana Kožul, kći Mirka i Vesne r. Marijanović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 25. 10. 2015.