RASPORED SVETIH MISA

 

Ponedjeljak, 16. siječnja
7 – Ob. Grbešić za +FILOMENU
7 – Mirela Ćužić za +sestru MILENU, svekrvu JANJU i svekra DOBROSLAVA
18 – Ob. Batinić za +MARTINU Batinić (4. g.)

 

Utorak, 17. siječnja
7 – Marsela Zorić za +oca ZVONKU Jurkovića, djeda JOZU, bake ŠTEFICU, LUCU, MANDU i MARU te sve ++ iz ob. Jurković, Bašadur i Njavro
7 – Supruga Silvana i kćerke Željka i Anamarija za +ALOJZA Ramljaka
18 – Supruga Biljana i dj. za +IVICU Saksa (g.)

 

Srijeda, 18. siječnja
7 – Ljilja Zelenika za +IVANA Lukića
7 – Ob. Katura za +MARICU Zovko
18 – Supruga Cvijeta Pažin i dj. za +IVANA te svoje i njegove roditelje

 

Četvrtak, 19. siječnja
7 – Djeca za +rod. LJUBU i MARICU Ravlić te ost. ++ iz obitelji
7 – Ivana Radančević za +DRAGANA i MARICU Tomić, PAVLA Tomića i MARU Šarić
18 – Kćerke Darija i Daniela s majkom Cicom za +oca PERU Mucića

 

Petak, 20. siječnja
7 – Supruga Kata i dj. za +ZDRAVKA Mihalja te bake i djedove
7 – Ana Golemac za +VINKA i sve ++ iz ob. Golemac i Čarapina
18 – Dragan Stojčić i ob. za +rod. KREŠIMIRA (20. god.) i DESANKU

 

Subota, 21. siječnja
7 – Iva Gugić za +supruga BRANKA i svoje i njegove roditelje
7 – Ob. Lasić za sve ++ iz ob. Lasić i Kraljević
18 – Danica Katavić za +supruga MIJU, rod. ANDRIJU i LUCU, svekra i svekrvu, nevjestu DELFU i sve ++ iz ob. Arapović i Katavić

 

Nedjelja, 22. siječnja
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati