RASPORED  SVETIH  MISA

 

 

Ponedjeljak, 14. studenoga

7 – Roditelji i sestra za +IGORA Marića

7 – Roditelji Ante i Dragica te sestra Josipa za +DEJANA 

18 – Supruga Olivera i ob. za +MARKA MARIJA Mikulića 

 

 

Utorak, 15. studenoga

7 – Obitelj za +ANTUNA ALEKSANDRA, ANU i sve ++ iz ob. Kaljužny i Dodig

7 – Jurka Vučak z a +STIPU i ost. ++ iz ob. Vučak i Čičak

18 – Djeca za +rod. BLAŽA i IVU Rotim, sestre RADICU i ANKICU te bratića DARIJA

 

 

Srijeda, 16. studenoga

7 – Ruža Marić za +sina MATU (g.), supruga   MARTINA i sestričnu GORDANU Bošnjak

7 – Ivan i Stana Marijanović za sve ++ iz ob. Marijanović i Čović 

18 – Ob. Čuljak za +rod. PERU i MARU Pranjić, MARIJANA i ŠIMU Čuljak te ost. ++ iz ob. Čuljak i Pranjić 

 

 

Četvrtak, 17. studenoga

7 – Željka Marić i ob. za +majku CVIJU i sestru MARIJANU Džidić 

7 – Kći Ljubica za +NIKU i STANU Moro 

18 – Berislav Jurić za +rod. JOZU i KATICU te ost. ++ iz ob. Čuljak i Jurić 

 

 

Petak, 18. studenoga

7 – Obitelj za +FRANJU, RUŽU i MIROSLAVA Rozića

7 – Janja Jurić za +supruga IVANA Vite Jurića 

18 – Dragan Stojčić i ob. za +rod. KREŠIMIRA i DESANKU

 

 

Subota, 19. studenoga

7 – Ante i Milena Tutiš za +rod. JOZU i ANĐELKU Tutiš, MATU Borasa i ost. ++ iz ob. 

7 – Žarko  i Zdenka Marić i ob. za +rod. PERU i DRAGICU, brata MILU, sestre IVU i ANICU, rod. GRGU i BLAGICU, sestru SLAVU i ost. ++

18 – Marica Mihalj i ob. za +supruga IVANA, kćer SLAVICU, svekra, svekrvu i ost. ++ iz ob. 

 

 

Nedjelja, 20. studenoga

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12  i 18 sati