sv._ante.jpg

U utorak, 29. 4. 2014., sedmi je utorak od Trinaest utoraka u čast sv. Ante. Tema razmišljanja ovog utorka jest ljubav.

 
U utorak, 29. 4. 2014., sedmi je utorak od Trinaest utoraka u čast sv. Ante. Tema razmišljanja ovog utorka jest ljubav.