Ponedjeljak, 12. ožujka 

7 –  Sin Ante za +rod. IVANA i JANJU,  brata MARINKA Pandžu te sve ++ iz  ob. Pandža

7 –  Ljubica i Miro za +PETRA, EVU,  JANJU i DOMINIKA Azinović,  MARTINA, DRAGICU  i  ANDRIJU  Ćubela te sve ++ iz ob. Azinović i  Ćubela

18 –  Anka i Slavko Musa za +IVANA, IVU,  ILKU, ZORKU,  ANTUNA  i DRINKU

 

 

Utorak, 13. ožujka

7 –  Stjepan i Ljilja Bakula za sve ++ iz ob.  Bakula, Drmać i Ivačić

7 –  Supruga Dubravka, sin Ivo i ob. za  +VLADU Bandića i sve ++ iz ob. Bandić

18 – Marija Vidović i ob. za +oca VINKA  Prcu i ostale ++ iz ob. Prce

 

 

Srijeda, 14. ožujka

7 –  Marinko Zelenika za +rod. ANĐU  i ANTU

7 –  Supruga Maja i djeca za +ROMEA  i sve ++ iz ob. Lasić

18 –  Edvard Kolobarić za +djeda BLAŽA,  baku KATU i tetku JANJU

 

 

Četvrtak, 15. ožujka

7 –  Vera Ostojić za + djecu GORDANA i  GORDANU

7 –  Marija Janjić za +majku ZORKU

18 –  Janja Doko za +supruga NIKU,  roditelje JURU i MARU Prskalo, sestru  VIDU te ost. ++ iz ob. Doko i Prskalo

 

 

Petak, 16. ožujka

7 –  Mira Zovko za +supruga MARKA,  roditelje JOSIPA i MILKU,  svekra  TADIJU, svekrvu CVIJETU i brata  IVU

7 – Iva Mikulić za sve ++ iz ob. Tadije   Arapovića 

18 – Kata Kožul za +rod. STJEPANA i  MARU te +MATU i LIDIJU  Jakobović

 

 

Subota, 17. ožujka

7 –  Ljubica Prce za +rod. MIHU i  BARTU, braću NIKOLU, VINKA i   MILENKA Beno, sestru DANICU te  sve ++ iz ob. Beno i Vrankić

7 –  Vlado Ivanković i dj. za +MARICU

18 –  Zlata Brbor za +sestru ANĐU

 

 

Nedjelja, 18. Ožujka

 Svete mise: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati