Crkveni brak žele sklopiti:

Toni Šunjić, sin Srećka i Ankice r. Rozić i Nelica Ćurić, kći Zaima i Jadranke r. Savić, oboje iz naše župe. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 7. 11. 2015.
Slaven-Višeslav Lučić, sin Antuna i Lidije r. Čuljak, naša župa i Anita Pažin, kći Damjana i Dane r. Babić, katedralna župa. Vjenčanje je predviđeno u Katedrali, 7. 11. 2015.